Odebraliśmy nagrodę literacką „Strzała Łuczniczki” w kategorii edytorskiej za książkę „Zawód: fotografistka”, autorstwa Katarzyny Gębarowskiej i Małgorzaty Czyńskiej. To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że niszowe projekty mają sens.

Za projekt książki odpowiada Hekla Studio.

Dziękujemy jury za wybranie naszego projektu i piękną laudację autorstwa dr. Pauliny Małochleboraz urzędowi miasta Bydgoszcz za wsparcie finansowe.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które przez lata przyczyniły się do zrealizowania tego projektu.

Photo. Patryk Chenc