Artyści Polscy

Wystawa Krzysztofa Gierałtowskiego „Artyści Polscy” oraz wydarzenia jej towarzyszące.