Historia miejsca

Zdjęcie w tle nagłówka © Wikibenchris - Own work, CC BY-SA 4.0

Ulica Pomorska – krótka historia

Dzisiejsza ulica Pomorska powstała jako średniowieczny trakt wytyczony na terenie Gdańskiego Przedmieścia, prowadzący z Bydgoszczy na północ - do Rynkowa i dalej do Świecia. Dodatkowo ulica Pomorska wyznaczała granicę między Bocianowem (dawny folwark miejski) i Grodztwem (dawny folwark starościński). Taki układ komunikacyjny obowiązywał jeszcze na początku XIX wieku. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy na terenie Bocianowa postanowiono zbudować dworzec kolejowy, włączając miasto w sieć Królewskiej Pruskiej Kolei Wschodniej. Dla pracowników i urzędników kolei oraz powstających w okolicy fabryk postanowiono stworzyć w połowie XIX wieku kwartały mieszkaniowe.

Projekt przygotował w 1852 roku Friedrich Wilhelm Sturmhoefel. Powstały dwie dzielnice, nazwane na cześć panującej w Prusach pary królewskiej: Miasto Elżbiety (Elisabeth-Stadt) i Miasto Fryderyka Wilhelma (Friedrich-Wilhelm Stadt). Ich wspólną wschodnią granicą była ulica Pomorska (Rinkauerstrasse). Teren intensywnie zabudowywano do lat 80/90 XIX wieku. Wznoszono kilkupiętrowe kamienice, ale też warsztaty, sklepy i niewielkie fabryki.

Widok zabudowy dawnego browaru w 1926

Ul. Pomorska 68A

Zespół budynków, który zajmuje dziś teren parceli, powstawał stopniowo od końca lat 70. XIX wieku. Wtedy to wdowa po szewcu Augusta Schönnagel, właścicielka tego terenu, kazała zbudować stajnię, następnie oficynę mieszkalną. W latach 80. XIX wieku, przedsiębiorcza właścicielka zamówiła i zrealizowała projekt dobudówki z pokojem i kuchnią. Taki układ zabudowy przetrwał do końca lat 90. XIX wieku. Wówczas posesję odkupił Browar Kunterstein – Towarzystwo Akcyjne i urządził tutaj rozlewnię wód mineralnych i piwa. W latach międzywojennych pomieszczenia należące do Browaru Kuntersztyn wyremontowano (1926 rok). Urządzono w nich lodownię i magazyny (na parterze), a na piętrze mieszkanie z kuchnią. Po II wojnie światowej do lat 90. XX wieku budynki należały do Zakładów Piwowarskich w Bydgoszczy.

Zespół budynków handlowo-magazynowych od strony zachodniej

Opracowała dr Agnieszka Wysocka na podstawie Akt Budowlanych Miasta Bydgoszczy, sygn. 5599 (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy) Bydgoszcz. Studium Historyczno-Konserwatorskie. Śródmieście cz.2, T.XI, Aneks archiwalny, kwerenda archiwalna R. Czaja i J. Wroniszewski, red. E. Okoń, Bydgoszcz 1994.

Zdjęcie ulicy Pomorskiej z 1907 r. By Wikibenchris - Own work, CC BY-SA 4.0
Zdjęcie ulicy Pomorskiej z 1907 r. © Wikibenchris - Own work, CC BY-SA 4.0