Lajkarze

Było ich czterech: Stanisław Springer, Bolesław Langer, Jan Zaremba, Józef Wiedeliński.