Katalog

Bydgoski Marzec '81 w obiektywie Chrisa Niedenthala

Przeglądając ten materiał po raz pierwszy trafiałam na jeden świetny kadr za drugim. Na myśl przyszedł mi od razu francuski fotograf Henri Cartier-Bresson, twórca koncepcji decydującego momentu i jego definicja fotografii: „Fotografować to znaczy w jednym momencie, w ułamku sekundy, rejestrować fakt i ścisłą formę, która go wyraża i czyni znaczącym“. Kuratorka wystawy Katarzyna Gębarowska

Chris Niedenthal - legendarny fotoreporter, archiwista PRL-u, przyjechał do Bydgoszczy z okazji wydarzeń 19 marca 1981 roku, gdy rozpoczął się najpoważniejszy kryzys w stosunkach między władzami PRL a „Solidarnością”, nazwany później kryzysem bydgoskim.

99 procent fotografii wykonanych wtedy przez Niedenthala nie była nigdy wcześniej publikowana. Wydobyte zf otograficznego archiwum i przywrócone pamięci zdjęcia noszą ślady przeszłości, która wydarzyła się 40 lat temu. Zatrzymana w kadrze lokalna historia szczególnie z uwagi na fakt, że Niedenthal jako jedyny fotografował bydgoski konflikt w kolorze, silnie oddziaływuje na widza. Dzięki barwom, łatwiej niż w przypadku fotografii czarno-białej, potrafimy utożsamiać się z bohaterami zdjęć. Obfitujące w szczegóły kolorowe zdjęcia mają też większą wartość dokumentalną.

Kuratorka wystawy: Katarzyna Gębarowska

Zawsze miałem poczucie, że w Polsce jest potencjał, że ten kraj znaczy więcej niż się wszystkim zdaje. Ale dopiero wybór Polaka na papieża nam to uświadomił, sprawił, że w to uwierzyliśmy. Polska wróciła na mapę świata, zaczęto o niej mówić. To był moment, który zmienił moje życie.

Chris Niedenthal

Fragment rozmowy z Małgorzatą Czyńską