Katalog

Eros i Tanatos

Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej 1888-1945
Biorąc pod uwagę stan badań, można dojść do wniosku, że historię fotografii polskiej XIX i XX wieku pisali tylko mężczyźni. O kobietach wspomina się raczej na marginesie, obowiązkowo w towarzystwie mężów, ojców, braci. Najczęściej jednak to one same, zachęcone hasłami emancypacyjnymi i zmuszone trudną sytuacją ekonomiczną kraju dotkniętego wojnami, brały aparaty w dłonie. Zwrot w tej kwestii, choć może jeszcze nie na miarę przewrotu kopernikańskiego, przynoszą wystawy – w 2008 roku o 50 polskich dokumentalistek XX wieku upomniała się Narodowa Galeria Sztuki Zachęta – oraz monografie: Zofii Chomętowskiej, kronikarek Warszawy (Chomętowska i Chrząszczowa) czy Stefanii Gurdowej. Do tego nielicznego grona dołączają fotografki z Bydgoszczy.

 

Agnieszka Warnke, culture.pl