12

Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski

Siostry Helena i Tekla Zientek w żałobie po matce, fot. „Zakład Fotograficzny Samson & Co. Bromberg“, 1907 rok. Archiwum prywatne Ewy Pufal

To zdjęcie dziewczynek powstało w 1907 roku w zakładzie fotograficznym Samson & Co., który znajdował się w narożnej kamienicy u zbiegu ulic Gdańskiej (wtedy Danzigerstrasse) i Słowackiego (Schillerstrasse). Do fotografii pozowały siostry Helena i Tekla Zientek, w żałobie po matce, która utopiła się w Kanale Bydgoskim, łączącym dorzecze Wisły i Odry. Został im po niej jeden portret. Ze zdjęcia spogląda młoda kobieta o delikatnych rysach twarzy. Trudno dopatrzyć się smutku, melancholii czy depresji, które kazały młodej Franciszce Zientek zostawić męża i małe córeczki.

Dziesięć lat później Helena (1901–1980) zdecydowała się na naukę fotograficzne- go fachu. W zakładzie, gdzie jako dziewczynka pozowała do żałobnego portretu, odbyła zawodową praktykę.

To zdjęcie dziewczynek powstało w 1907 roku w zakładzie fotograficznym Samson & Co., który znajdował się w narożnej kamienicy u zbiegu ulic Gdańskiej (wtedy Danzigerstrasse) i Słowackiego (Schillerstrasse). Do fotografii pozowały siostry Helena i Tekla Zientek, w żałobie po matce, która utopiła się w Kanale Bydgoskim, łączącym dorzecze Wisły i Odry. Został im po niej jeden portret. Ze zdjęcia spogląda młoda kobieta o delikatnych rysach twarzy. Trudno dopatrzyć się smutku, melancholii czy depresji, które kazały młodej Franciszce Zientek zostawić męża i małe córeczki.

Dziesięć lat później Helena (1901–1980) zdecydowała się na naukę fotograficzne- go fachu. W zakładzie, gdzie jako dziewczynka pozowała do żałobnego portretu, odbyła zawodową praktykę.

Realizacja: Patryk Chenc, Jakub Zalewski
Zobacz na Mapach Google