8

Kościół farny

Kościół równie stary jak miasto Bydgoszcz. Znakomity przykład gotyku. Wśród zgromadzonych tutaj wotów znajduje się m.in. słynny obraz z początku XVI wieku, przedstawiający Matkę Boską z Różą, zwaną też Matką Boską Bydgoską. W latach 20. XX wieku wnętrze kościoła ozdobiono kolorową polichromią według projektu Henryka Nostitz-Jackowskiego.

Pod sklepieniem fary, granatowym jak nocne niebo, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 1922 roku fotografistka Władysława Spiżewska (1879 – ?) wzięła ślub z młodszym od siebie o 17 lat własnym uczniem Józefem Popkiem.

Kościół równie stary jak miasto Bydgoszcz. Znakomity przykład gotyku. Wśród zgromadzonych tutaj wotów znajduje się m.in. słynny obraz z początku XVI wieku, przedstawiający Matkę Boską z Różą, zwaną też Matką Boską Bydgoską. W latach 20. XX wieku wnętrze kościoła ozdobiono kolorową polichromią według projektu Henryka Nostitz-Jackowskiego.

Pod sklepieniem fary, granatowym jak nocne niebo, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 1922 roku fotografistka Władysława Spiżewska (1879 – ?) wzięła ślub z młodszym od siebie o 17 lat własnym uczniem Józefem Popkiem.

Zobacz na Mapach Google