W mitologiach oraz religiach kultur Wschodu i Zachodu odnajdziemy wspólną, choć reprezentowaną na wiele różnych sposobów ideę raju – krainy sprzed upadku, wysp szczęśliwych, Złotego Wieku, miejsca obfitości, braku przymusu, napięć i konfliktów. Owe różnorodne wyobrażenia i znaczenia jakie projektujemy rozmyślając o raju posiadają jednak punkt wspólny – myśl o raju pojawia się zazwyczaj w momencie utraty i wzmaga tęsknotę za doskonałością, na różnych etapach rozwoju kultury bardzo różnorodnie rozumianą.

Wśród wielu możliwych projekcji raju pragniemy urzeczywistniać go w sposób estetyczny. Mit natury jako pierwotnej głuszy, ogrodu świata, pradawnego raju czy raju odzyskanego, zaczerpnięty z teologii chrześcijańskiej, natury oglądanej przede wszystkim oczyma wszystko wiedzącego Boga, a nie tylko samymi oczyma ludzi, zastąpiony został „ładnym”, pocztówkowym, estetyzowanym wyobrażeniem nie-miejsca. Jak twierdzi Baudrillard, znaki i obrazy ukazujące ów raj nie odzwierciedlają już głębokiej rzeczywistości. Idea tego czym był oryginał, została nieodwracalnie utracona, ponieważ współcześnie coraz częściej przyroda przeobrażana jest w obiekt gotowy do konsumpcji, w egzotyczną scenerię, krajobraz, widoczek, teren wypoczynku, miejsce do wzrokowej konsumpcji, z którego ludzie i rzeczy go „zakłócające” są usunięte. Przyroda, przeniesiona do prywatnej przestrzeni naszych mieszkań, przeobraża się w swego rodzaju spektakl, raj widziany oczyma turysty, w którym wizualność dominuje nad wszystkimi innymi sferami doświadczenia.

Nawiązujący do przedstawionej przez Moore’a idei utopizmu projekt pt.: Sprawozdanie z raju, składa się z kilkudziesięciu obrazów fotograficznych przedstawiających polskie wnętrza których właściciele nawiązują bezpośrednio do idei raju. Jak stwierdza Agnieszka Ługowska we wstępie do katalogu, idea naturalnego dążenia do szczęścia jest wspólna wszystkim ludziom, a projekt ukazuje jej indywidualne realizacje w postaci malowideł ściennych, panoramicznych fototapet i innych ciekawych aranżacji. Sprawozdanie z raju to fotograficzny esej w poszukiwaniu raju.

Katarzyna Gębarowska - absolwentka łódzkiej szkoły filmówki oraz Uniwersytetu Humboldt, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii angielskiej i gender studies. Współautorka filmów dokumentalnych i miłośniczka poznawania nowych kultur. Przez 8 lat mieszkała w Ameryce Północnej, Niemczech i na Bliskim Wschodzie. Jej fotografie były przekazywane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą zdobywając ważne wyróżnienia (m.in. wyróżnienie w kategorii Fine Art: Abstract and Fine Art: Other w konkursie "The Pilsner Urquell International Photography Awards", New York). Po powrocie do kraju stworzyła "Farbiarnię" - pracownię i galerię fotografii w swoim rodzinnym mieście Bydgoszczy.