„Architektura modernistyczna regionu w obiektywie Henryka Nahorskiego”, prezentująca fotografie architektury modernistycznej w obrębie dawnego województwa bydgoskiego i toruńskiego z okresu powojennego o dużej wartości dokumentacyjno-historycznej.

Zbiór archiwalnych fotografii obejmuje zdjęcia wykonane m.in. na potrzeby folderów regionalnych organizacji turystycznych działających w latach 70-tych i 80-tych XX wieku przez znakomitego fotografa krajobrazowego z regionu, członka Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, Henryka Nahorskiego. „Zdjęcia te są tym bardziej ciekawe, że fotograf oprócz ujęć kanonicznej architektury modernistycznej jak np. budynek BWA w Bydgoszczy, posiada w swoim zbiorze całe mnóstwo modernizmu wernakularnego i peryferyjnego jak choćby Leśne pole biwakowe w Zamrzenicy, czy Ośrodek Nowoczesna Gospodyni w Lubieniu – wyjaśnia Katarzyna Gębarowska. Jest to zbiór sentymentalny i nostalgiczny szczególnie w świetle postępującej erozji znakomitej większości architektury socmodernistycznej w regionie.

Henryk Nahorski - urodził się 10 stycznia 1939 roku na Kresach Wschodnich. Roman Robaczewski wspomina: „O tym, jak wielką dla niego miłością była sztuka fotografowania, niech świadczy fakt, że pieniądze otrzymane od swej mamy na wyprawkę dla dopiero co urodzonej córki Ewy, bez wiedzy żony przeznaczył na zakup aparatu fotograficznego marki 'Kijew'”. (…) Zasadnicza odmiana w jego życiu nastąpiła w momencie nabycia pierwszego <<profesjonalnego>> aparatu fotograficznego. Fotografia stała się jego pasją, pozostał jej wierny do końca życia. (…) Pomimo sukcesów w fotografice, potwierdzonych przyjęciem do Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, nie poświęcił jej całego życia, bo od 1973 roku zaangażował się zawodowo w wydawnictwa turystyczne. (…) Wydał dziesiątki map i planów miast z regionu kujawsko-pomorskiego, liczne foldery turystyczne itp. Stał się niekwestionowanym autorytetem w tym zakresie. Sama Bydgoszcz zawdzięcza mu aż jedenaście wydań planów miasta. (…) Henryk Nahorski raczej nostalgiczny, romantyk, sprawiający wrażenie obojętnego wobec spraw przyziemnych, mający umysł i duszę artysty…”.

Fotografie te są niezwykłą ikonograficzną kroniką miejscowości regionu i stanowią istotne świadectwo dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i regionalnym. Zespół składa się z kilkuset fotografii i slajdów wykonanych w latach 70. i 80. XX wieku. Ograniczenia finansowe i przestrzenne pozwalają Fundacji na pokazanie zaledwie wycinka twórczości Nahorskiego. Fundacja ma nadzieję, że dzięki tej wystawie popularyzującej dziedzictwo regionu uda się zdobyć środki na kontynuację pracy nad tym jakże bogatym archiwum. Zdjęcia przedstawiają przede wszystkim nowo powstałe obiekty architektoniczne i krajobrazy charakterystyczne dla miast i miasteczek regionu, które w latach powojennych przechodziły okres dość intensywnego rozwoju związanego przede wszystkim z postępującą industrializacją. Zespół fotografii zawiera unikalną i bogatą dokumentację ikonograficzną, która stanowi cenny materiał do analizy historii i przemian powojennej polskiej modernistycznej architektury i urbanistyki.

Kuratorka wystawy: Katarzyna Gębarowska

Koordynatorka projektu: Patrycja Jankowska

Opracowanie graficzne: Adriana Gołczyńska-Krzemińska